Faglig program

Foreløpig program

Tirsdag 21. mars

09.00 – 09.15 Åpning
09.15 – 11.00 Plenumssesjon 1: Dynamisk trussel – Dynamisk respons
Hva er taktisk akuttmedisin? Overlege Gunnar Farstad, Oslo universitetssykehus HF
Taktisk præhospital akutmedicin i Danmark Enhedschef Præhospittal Akutmedicin Peter Anthony Berlac, Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden
Erfaringer fra den svenske konteksten
Ordförande Janne Kautto, Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor
Helsearbeid i krigssonen
Professor dr.med Morten Rostrup, Oslo universitetssykehus HF
Seniorrådgiver Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet
Samvirke mellom nødetatene i Norge Seniorrådgiver Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet
11.00 – 11.30 Pause m/utstillerbesøk
11.30 – 13.00 Plenumssesjon 2: Medisinsk nødmeldetjeneste i endring
Nødmeldetjeneste – den finske modellen Professor Maaret Castrén, HNS
Organisering av nødmeldetjeneste – Danmark Professor i prehospital akuttmedisin Erika Frischknecht Christensen, Aalborg Universitet
Identifiering av akuta tillstånd på larmcentralen Leg ssk, Med dr Katarina Bohm, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Framtidig organisering av AMK-sentralene – En presentasjon av Helse- og omsorgsdepartementets utredning Seniorrådgiver Håkon Gammelsæter, Helse- og omsorgsdepartementet / Helse Midt-Norge RHF
13.00 – 14.30 Lunsj m/utstillerbesøk
14.30 – 16.00 Sesjon A1: Beredskap, trening og utdanning Sesjon B1: CBRNE
Det prehospitale arbeidet under skytingen i Gøteborg Ambulanssjuksköterska Robert Höglind og Ambulanschef i Beredskap, David Gembäck, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Grøn, gul eller rød zone? Fra stand by til SIKS til TEMS i København Paramediciner Jan Kenneth Petersen og overlæge Henrik Alstrøm, Den Præhospitale virksomhed – Akutberedskabet, Region Hovedstaden
Pågående livstruende vold – PLIVO Innsatsleder / Fag- og metodeutvikler Thor Langli, Fellesoperativ Seksjon, Oslo Politidistrikt
Nasjonal faglig retningslinje for CBRNE-hendelser med personskade Overlege/senterleder Espen Nakstad, CBRNE-senteret
Prehospital håndtering av høyrisikopasienter i et CBRNE perspektiv
Overlege/senterleder Espen Nakstad, CBRNE-senteret

Hvordan gjør vi det i praksis?
Paramedic Bård Erik Nilsson, Oslo universitetssykehus HF
16.00 – 16.30 Pause m/utstillerbesøk
16.30 – 18.00 Sesjon A2: Beredskap og teknologi Sesjon B2: Abstract
AML – Advanced Mobile Location, en forbedret opprinnelsesmarkering for nødsamtaler Seniorrådgiver Sven Bruun, Helsedirektoratet
Nød-SMS, kommunikasjon mellom nødmeldetjenesten og nødstilte personer med tale- og/eller hørselsvansker Seniorrådgiver Sven Bruun, Helsedirektoratet
Beredskapspunkter – den viktigste endringen i ambulansetjenesten? Fagutvikler Jonny Skogholt, Fagutvikler Thomas Christensen, AMK Oslo universitetssykehus HF og Stasjonsleder Brobekk Oddbjørn Hagen, Ambulansetjenesten Oslo og Akershus
Livreddende utvikling i redningstjenesten Fagutvikler Erlend Aarsæther, Norsk Folkehjelp
Førstehjelpsundervisning i skolen – hva, hvor mye og hva kan bli bedre? LIS-lege Håkon Kvåle Bakke, Universitetssykehuset Nord-Norge – Tromsø
Characteristics of repeated EMS users in the North Denmark region Statistiker Mette Dahl Bendtsen, Aalborg Universitetssykehus
Prehospitalt tidsforbruk for pasienter med mistenkt hjerneslag Klinikkoverlege Jon Erik Steen-Hansen, Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold
Raskere HLR med lokalt startkort og instruksjonskort til Index? Klinikkoverlege Jon Erik Steen Hansen, Prehospital klinikk, Sykehuset i Vestfold
Pack. Keep packing. And then pack some more. Differensces in trauma examinations and gauze wound packing performance between civilian EMTs and Army Medics Ambulansearbeider/medisinstudent Sigurd Wisborg Blix, Universitetssykehuset Nord-Norge / Universitetet i Tromsø
Pilot av elektronisk triage i legevakt Prosjektleder Marit Røed Halvorsen, Helseetaten, Oslo kommune

Onsdag 22. mars

08.30 – 09.15 Morgensesjon: De viktigste akuttmedisinske nyhetene i 2016
Overlege ph.d. / Førsteamanuensis Trond Nordseth, St. Olavs Hospital HF / NTNU
09.15 – 09.30 Pause m/utstillerbesøk
09.30 – 11.00 Sesjon A3: Hvordan reagerer vi og hva lærer vi? Sesjon B3: Forskning og utvikling i nødmeldetjenesten
Pasienten døde – din skyld? Hva nå? Overlege/President Elect Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus / World Federation Of Societies of Anaesthesiologists (WFSA)
Innsatspersonell og terrorhandlingene 22 juli, 2011 – eksponering, reaksjoner og mestring PhD/førsteamanuensis Laila Skogstad, Oslo universitetssykehus HF / Høgskolen i Oslo og Akershus
Debriefing: Hvordan lære av egen erfaring MD MBA Vidar Magnusson, Landspitali universitetssykehus
Hva skjer og hva er behovene? Professor i prehospital akuttmedisin Erika Frischknecht Christensen, Aalborg Universitet
Hjertestansbehandling i AMK Doktorgradsstipendiat Camilla Hardeland, Nasjonal kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Implementation och användning av hjärtstartarregister på larmcentral RN / PhD-student David Fredman, Södersjukhuset
Betydningen af socioøkonomisk position for brugen af 1-1-2 og adgangen til akuthjælp Lege/PhD-student Thea Palsgaard Møller, Den Præhospitale Virksomhed, Region Hovedstaden
11.00 – 11.30 Pause m/utstillerbesøk og utsjekk fra hotellrom
11.30 – 13.00 Sesjon A4: Skadestedsarbeid og hypotermi Sesjon B4: Free Open Access Medical Education – FOAMed (LD og PO)
Ny veileder for helsetjenestens organisering av skadested Overlege for beredskap Rune Rimstad, Oslo universitetssykehus
Skadestedsbehandling her og der: Hvordan lære av andres erfaring MD MBA Vidar Magnusson, Landspitali universitetssykehus, Island
Ny nasjonal prosedyre for prehospital behandling av aksidentell hypotermi Overlege Øyvind Thomassen, Haukeland universitetssykehus
Moderne kunnskapshåndtering i akuttmedisin Studierektor for leger i spesialisering Niklas Johnsson, Karolinska Universitetssjukhuset
Fremtidig læringsarkitektur Seniorrådgiver Lars Didrik Flingtorp, Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
FOAMed i nevrotraumatologi Overlege Anders Feyling, Oslo universitetssykehus HF
13.00 – 14.30 Lunsj m/utstillerbesøk
14.30 – 16.00 Sesjon A5: Hvorfor dør traumepasienten?
Prehospitalt Håkon Kvåle Bakke, Universitetet i Tromsø
På sykehus Overlege Lovisa Strömmer, Karolinska Universitetssjukhuset
Traumepasienter i et regionalt perspektiv Overlege Oddvar Uleberg, St.Olavs Hospital HF
Rus, trafikk og død Forskningsleder Stig Tore Bogstrand, Folkehelseinstituttet
16.00 – 16.15 Avslutning

9