Arrangør

Konferansen arrangeres av:
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

logo-nakos

Besøksadresse: Ullevål sykehus, Bygning 31,
Kirkeveien 166, Oslo

Postadresse: Oslo universitetssykehus HF – Ullevål,
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Kontortlf.: +47 23026210

E-post: sekretariat@akuttmedisin2016.org

Teknisk arrangør er:
Akuttjournalen ARENA AS

Besøksadresse: Folkvordveien 11
4318 Sandnes

Postadresse: Postboks 622
4305 Sandnes

Kontor/mobiltlf.: +47 932 41 621

E-post: sekretariat@akuttmedisin2017.org