Trening og taktikk

Det er under tre uker til Skandinavisk Akuttmedisin og konferansen har mye spennende på programmet.

Hovedtemaet denne gangen er taktisk akuttmedisin. Under årets konferanse vil vi få høre sentrale fagpersoner presentere og debattere utviklingen innenfor utdanning, trening og taktikk. Blant innleggene får vi høre om helsearbeid i krigssonen, skyting i Göteborg, skadestedsbehandling, PLIVO og prehospital håndtering av høyrisikopasienter i et CBRNE-perspektiv.

Kom for å høre hva som skjer innenfor det akuttmedisinske faget og bli med i debatten. Det er fortsatt ledige plasser, meld deg på i dag!