Å jobbe i usikre områder

Beredskap, trening og utdanning er tre viktige faktorer innen akuttmedisinen og er en av sesjonene på Skandinavisk Akuttmedisin. Her får vi høre om danskenes implementering av konseptet SIKS (Særlig Indsats i Kritiske Situationer) utviklet til PLOV-scenarier (Pågående Livsfarlig og Voldelig Handling). Akuttleger og ambulansepersonell blir sammen med brannmenn utdannet i hvordan man arbeider i ”sikkert nok område” (gul zone), under politiets beskyttelse. Målet er å endre konseptet til TEMS (Tactical Emergency Medical Service) og utdanne utvalgte til å jobbe med politiet i ”ikke sikkert område” (rød zone).

I samme sesjon vil politiet ha et foredrag om arbeidet med norske PLIVO (Pågående Livstruende Vold). I tillegg får vi et spennende innlegg fra ambulansetjenesten i Gøteborg og deres erfaringer fra en av mange skytehendelser.

Alle foredragsholderne er nå på plass i programmet.

Abstractkonkurranse

Vi minner om konferansens abstractkonkurranse. Fristen for innlevering er førstkommende fredag 10. februar!