Undervisning 24 timer i døgnet

Free Open Access Medical Education – FOAMed, er svært aktuelt og noe mange kjenner til. E-læring på nett overtar mer og mer av dagens undervisning. Deling av gode ressurser og undervisning av god kvalitet til alle på alle lokasjoner, 24 timer i døgnet, er det som ligger FOAM-konseptet nærmest.

Under Skandinavisk Akuttmedisin vil vi ha en sesjon om FOAMed og moderne kunnskapshåndtering. Hva er det nye innen kunnskapsbasert teknologi? Hva vil fremtiden bringe?

Det er lagt inn mange nye forelesere i konferanseprogrammet. Gå inn her og se de nye oppdateringene!