Nye forelesere kommer nå på plass hver uke

…og vi gleder oss over at programmet begynner å ta form.

Et av mange spennende temaer er sesjonen om kjemiske stoffer (C), farlige biologiske agens (B), radioaktivitet (R), nukleært materiale (N) og eksplosjoner (E) – CBRNE. En nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade er nå ute på høring.

Resultatene vil bli presentert på konferansen, sammen med foredrag om “Prehospital håndtering av høyrisikopasienter i et CBRNE perspektiv” og ”CBRNE – hvordan gjør vi det i praksis”.

Meld dere på i dag for å få med dere interessante og engasjerende sesjoner og oppdateringer på det siste innen akuttmedisin!