Temaene til faglig program er nå lagt ut  

Temaer for alle sesjonene til Skandinavisk Akuttmedisin 2017 ligger nå her.

Foredragsholdere vil bli lagt ut fortløpende.

Ved siden av hovedtemaet, taktisk akuttmedisin, vil vi blant annet ha flere sesjoner om medisinsk nødmeldetjeneste. Hva skjer av forskning på dette området? Hva er AMK sin rolle og oppgave under store hendelser? Hva skjer i nabolandene? En fersk rapport fra det norske helsedepartementet beskriver nødmeldetjenesten som svært evidenssvak. Kom å hør sentrale fagpersoner diskutere hvordan dette fagområdet kan styrkes.