Påmeldingen i gang!

Påmeldingen til konferansen Skandinavisk Akuttmedisin (SAM) 2017 er i gang og vi ønsker dere hjertelig velkomne til Gardermoen 21. Og 22. mars.

Europa har vært gjennom en sommer med flere alvorlige hendelser, både terrorhendelser og angrep begått av psykisk ustabile personer. Trusselbilde endrer seg kontinuerlig. Hvordan skal prehospitale akuttmedisinske tjenester møte dette i samarbeid med politi, brann og redningstjenesten? Hør presentasjonene og delta i diskusjonene på SAM 2017.

Det vil også denne gang arrangeres en abstractkonkurranse under konferansen. Vi inviterer akuttmedisinsk personell fra Danmark, Sverige og Norge til å sende inn sine bidrag.

reg_icon  Meld deg på her