Velkommen til Skandinavisk Akuttmedisin 2017

Programmet for Skandinavisk Akuttmedisin 2017 (SAM 2017) vil bli preget av de mange tragiske hendelser rundt i verden, med omfattende utøvelse av vold mot uskyldige mennesker. Det er nå nesten ukentlige meldinger om ekstrem voldsutøvelse og massedrap.

Utviklingen av taktisk akuttmedisin (Tactical EMS) er en følge av alle disse hendelsene. Nødetatene utvikler nye metoder og samarbeidsformer for raskere å stoppe voldsutøverne og for å kunne redde flere menneskeliv. Her i Norge står vi midt oppe i utrullingen av Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO). SAM 2017 vil samle eksperter på området og diskutere taktisk akuttmedisin i et skandinavisk perspektiv.

Akuttmedisinsk utdanning er som alt annet i samfunnet under kontinuerlig utvikling. Hva er resultatene så langt av masterprogrammer og bachelorutdannninger i akuttmedisin og prehospitalt arbeid? Ny teknologi vil endre våresystemer for utdanning og kompetansestyring. Møt dagens utdanningsledere og bli med på diskusjonene.

Norge har et landsdekkende legevaktsystem, som mange land misunner oss. SAM 2017 ønsker å rette søkelyset mot storbylegevakten. Hva slags tilbud har legevakten til befolkningen? Hvor går utviklingen? Hva er behovet?

SAM 2017 vil i tillegg til dette tilby et bredt og variert program innen akuttmedisin, traumatologi og akuttpsykiatri. Vi fortsetter også tradisjonen med en stor utstilling av det nyeste innen akuttmedisinsk utstyr samt et hyggelig sosialt program. Møt forskere, ledende klinikere og gode kollegaer på Thon Hotel Oslo Airport 21. – 22. mars 2017.

Hold av dagene allerede nå! Påmeldingen starter 1. september 2016. 

Kontakt oss gjerne på sekretariat@akuttmedisin2017.org eller på telefon +47 932 41 621 for nærmere informasjon.

Vel møtt på Thon Hotel Oslo Airport den 21. og 22. mars 2017!