Trening og taktikk

Det er under tre uker til Skandinavisk Akuttmedisin og konferansen har mye spennende på programmet.

Hovedtemaet denne gangen er taktisk akuttmedisin. Under årets konferanse vil vi få høre sentrale fagpersoner presentere og debattere utviklingen innenfor utdanning, trening og taktikk. Blant innleggene får vi høre om helsearbeid i krigssonen, skyting i Göteborg, skadestedsbehandling, PLIVO og prehospital håndtering av høyrisikopasienter i et CBRNE-perspektiv.

Kom for å høre hva som skjer innenfor det akuttmedisinske faget og bli med i debatten. Det er fortsatt ledige plasser, meld deg på i dag!

Ennå ledige plasser!

Vi har fremdeles ledige plasser på konferansen og ledige rom på konferansehotellet. Meld deg på i dag for å få med dere spennende sesjoner og oppdateringer på det siste innen akuttmedisin!
 Deltakeravgiften på konferansen er kun kr. 3800,- (dagpakke kr. 2200,-)

Beredskapspunkter og Nød-SMS

Beredskap og teknologi henger tett sammen og på årets Skandinavisk Akuttmedisin vil vi se nærmere på dette i en egen sesjon.

Oslo og Akershus er i gang med et spennende prosjekt som omhandler beredskapspunkter i ambulansetjenesten. Her vil både AMK og ambulansetjenesten være representert til å fortelle deg om erfaringene de har gjort seg.

Norsk Folkehjelp vil komme å fortelle om Livreddende utvikling i redningstjenesten. Folkehjelpen har utviklet nye elektroniske hjelpemidler til effektivitet i søk, i tillegg har Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) kommet med en ny nasjonal veileder for redningstjenesten – Søk etter savnet person på land.

Sesjonen vil også inneholde foredrag om Nød-SMS og kommunikasjonen mellom AMK og personer med tale- og/eller hørselsvansker, i tillegg til Advanced Mobile Location – en forbedret opprinnelsesmarkering for nødsamtaler. Hele det faglige programmet finner du her.

Konferansen har som alltid en stor akuttmedisinsk utstilling. I år vil du møte mange tidligere utstillere, men også flere nye er på plass. Møt dem til en hyggelig prat om det siste innen medisinteknisk utstyr!

Å jobbe i usikre områder

Beredskap, trening og utdanning er tre viktige faktorer innen akuttmedisinen og er en av sesjonene på Skandinavisk Akuttmedisin. Her får vi høre om danskenes implementering av konseptet SIKS (Særlig Indsats i Kritiske Situationer) utviklet til PLOV-scenarier (Pågående Livsfarlig og Voldelig Handling). Akuttleger og ambulansepersonell blir sammen med brannmenn utdannet i hvordan man arbeider i ”sikkert nok område” (gul zone), under politiets beskyttelse. Målet er å endre konseptet til TEMS (Tactical Emergency Medical Service) og utdanne utvalgte til å jobbe med politiet i ”ikke sikkert område” (rød zone).

I samme sesjon vil politiet ha et foredrag om arbeidet med norske PLIVO (Pågående Livstruende Vold). I tillegg får vi et spennende innlegg fra ambulansetjenesten i Gøteborg og deres erfaringer fra en av mange skytehendelser.

Alle foredragsholderne er nå på plass i programmet.

Abstractkonkurranse

Vi minner om konferansens abstractkonkurranse. Fristen for innlevering er førstkommende fredag 10. februar!

Taktisk akuttmedisin

Nye foredragsholdere er lagt ut og flere sesjoner begynner å komme på plass. Nå er det bare detaljer igjen. Blant de absolutt mest spennende sesjonene finner vi årets åpningssesjon, ”Dynamisk trussel – Dynamisk respons”. Her vil sentrale personer fra Sverige, Danmark og Norge fortelle og diskutere om deres erfaringer og virke innen taktisk akuttmedisin. Blant innleggene finner vi blant annet et svært interessant innlegg om helsearbeid i krigssonen fra Professor dr.med Morten Rostrup.
Meld deg på konferansen og delta i diskusjonen!

Abstracts
Det nærmer seg fristen for innlevering av abstract til årets konferanse. Fristen er 10. februar. Det er mulig å sende inn abstract som presenterer en interessant kasuistikk med diskusjon, og abstract som presenterer kvalitetsstudier og vitenskapelige studier. Klikk her for mer informasjon om konkurransen

Early bird
Husk Early bird innen 20. januar kl. 24:00. Fram til denne tiden koster konferansen bare kr. 3200.- for to hele dager med spennende sesjoner og oppdateringer på det siste innen akuttmedisin. Deretter stiger prisen til kr. 3800. Meld deg her i dag!

Undervisning 24 timer i døgnet

Free Open Access Medical Education – FOAMed, er svært aktuelt og noe mange kjenner til. E-læring på nett overtar mer og mer av dagens undervisning. Deling av gode ressurser og undervisning av god kvalitet til alle på alle lokasjoner, 24 timer i døgnet, er det som ligger FOAM-konseptet nærmest.

Under Skandinavisk Akuttmedisin vil vi ha en sesjon om FOAMed og moderne kunnskapshåndtering. Hva er det nye innen kunnskapsbasert teknologi? Hva vil fremtiden bringe?

Det er lagt inn mange nye forelesere i konferanseprogrammet. Gå inn her og se de nye oppdateringene!

Nye forelesere kommer nå på plass hver uke

…og vi gleder oss over at programmet begynner å ta form.

Et av mange spennende temaer er sesjonen om kjemiske stoffer (C), farlige biologiske agens (B), radioaktivitet (R), nukleært materiale (N) og eksplosjoner (E) – CBRNE. En nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade er nå ute på høring.

Resultatene vil bli presentert på konferansen, sammen med foredrag om “Prehospital håndtering av høyrisikopasienter i et CBRNE perspektiv” og ”CBRNE – hvordan gjør vi det i praksis”.

Meld dere på i dag for å få med dere interessante og engasjerende sesjoner og oppdateringer på det siste innen akuttmedisin!

Temaene til faglig program er nå lagt ut  

Temaer for alle sesjonene til Skandinavisk Akuttmedisin 2017 ligger nå her.

Foredragsholdere vil bli lagt ut fortløpende.

Ved siden av hovedtemaet, taktisk akuttmedisin, vil vi blant annet ha flere sesjoner om medisinsk nødmeldetjeneste. Hva skjer av forskning på dette området? Hva er AMK sin rolle og oppgave under store hendelser? Hva skjer i nabolandene? En fersk rapport fra det norske helsedepartementet beskriver nødmeldetjenesten som svært evidenssvak. Kom å hør sentrale fagpersoner diskutere hvordan dette fagområdet kan styrkes.

Påmeldingen i gang!

Påmeldingen til konferansen Skandinavisk Akuttmedisin (SAM) 2017 er i gang og vi ønsker dere hjertelig velkomne til Gardermoen 21. Og 22. mars.

Europa har vært gjennom en sommer med flere alvorlige hendelser, både terrorhendelser og angrep begått av psykisk ustabile personer. Trusselbilde endrer seg kontinuerlig. Hvordan skal prehospitale akuttmedisinske tjenester møte dette i samarbeid med politi, brann og redningstjenesten? Hør presentasjonene og delta i diskusjonene på SAM 2017.

Det vil også denne gang arrangeres en abstractkonkurranse under konferansen. Vi inviterer akuttmedisinsk personell fra Danmark, Sverige og Norge til å sende inn sine bidrag.

reg_icon  Meld deg på her

Velkommen til Skandinavisk Akuttmedisin 2017

Programmet for Skandinavisk Akuttmedisin 2017 (SAM 2017) vil bli preget av de mange tragiske hendelser rundt i verden, med omfattende utøvelse av vold mot uskyldige mennesker. Det er nå nesten ukentlige meldinger om ekstrem voldsutøvelse og massedrap.

Utviklingen av taktisk akuttmedisin (Tactical EMS) er en følge av alle disse hendelsene. Nødetatene utvikler nye metoder og samarbeidsformer for raskere å stoppe voldsutøverne og for å kunne redde flere menneskeliv. Her i Norge står vi midt oppe i utrullingen av Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO). SAM 2017 vil samle eksperter på området og diskutere taktisk akuttmedisin i et skandinavisk perspektiv.

Akuttmedisinsk utdanning er som alt annet i samfunnet under kontinuerlig utvikling. Hva er resultatene så langt av masterprogrammer og bachelorutdannninger i akuttmedisin og prehospitalt arbeid? Ny teknologi vil endre våresystemer for utdanning og kompetansestyring. Møt dagens utdanningsledere og bli med på diskusjonene.

Norge har et landsdekkende legevaktsystem, som mange land misunner oss. SAM 2017 ønsker å rette søkelyset mot storbylegevakten. Hva slags tilbud har legevakten til befolkningen? Hvor går utviklingen? Hva er behovet?

SAM 2017 vil i tillegg til dette tilby et bredt og variert program innen akuttmedisin, traumatologi og akuttpsykiatri. Vi fortsetter også tradisjonen med en stor utstilling av det nyeste innen akuttmedisinsk utstyr samt et hyggelig sosialt program. Møt forskere, ledende klinikere og gode kollegaer på Thon Hotel Oslo Airport 21. – 22. mars 2017.

Hold av dagene allerede nå! Påmeldingen starter 1. september 2016. 

Kontakt oss gjerne på sekretariat@akuttmedisin2017.org eller på telefon +47 932 41 621 for nærmere informasjon.

Vel møtt på Thon Hotel Oslo Airport den 21. og 22. mars 2017!